Publikováno

LED osvětlení pro ENDER 3

Ať už si chcete díly vytisknout a osvětlení sestavit sami nebo jen zapojit hotový kus máme pro Vás jak všechny potřebné díly, tak i hotová osvětlení.

Posviťte si na Vaši tiskárnu, LED osvětlení podstatně zpříjemní práci s tiskárnou ať už při jejím ladění nebo během tisku.


Osvětlení zajišťuje bílý LED pásek 24V 16W/m v hliníkovém profilu s difuzorem, LED pásek má stejné napájecí napětí jako zdroj tiskárny, díky tomu z něho může být přímo napájen a odpadá potřeba externího napájecího zdroje nebo snižujícího měniče.

LED osvětlení je možné použít na tiskárnách ENDER 3, jejich klonech a podobných tiskárnách s horním profilem o straně 20 mm a délce 330 mm. Jsou k dispozici dvě verze, jedna s vypínačem a jedna bez. Osvětlení bez vypínače svítí stále, pokud je tiskárna zapnutá, s vypínačem je ho možné libovolně vypnout.

Pokud se rozhodnete sestavit si osvětlení sami, budete potřebovat dvě tištěné koncovky LED profilu a hardwarové díly:

Sestavení LED osvětlení

V délce 5cm od sebe oddělíme vodiče dvojlinky a odstraníme asi 4 mm izolace z jejich konců, ustřihneme dva 2 cm dlouhé kusy tenké smršťovací bužírky, kterou nasuneme na vodiče a následně připájíme pájecí očka.

Smršťovací bužírky nasuneme na pájecí očka a smrštíme je. Z druhého konce dvojlinky ustřihneme 3 cm vodiče s červeným pruhem a odizolujeme 3 mm ze všech konců.

Krátký červený vodič nejprve připájíme ke středovému vývodu spínače, na delší vodič dvojlinky nasuneme smršťovací bužírku a připájeme ho ke krajnímu vývodu spínače. Na všechny vývody spínače nasuneme smršťovací bužírky a smrštíme je. Krátký červený vodič připájíme k + terminálu LED pásku a zbývající vodič dvojlinky k – terminálu. Na LED pásek nasuneme kousek větší bužírky, tak aby zakrývala spoje a smrštíme ji.

Do pravé koncovky částečně vložíme spínač a celý LED pásek protáhneme otvorem pro LED profil.

Spínač v jeho otvoru připevníme matkou přes podložku. Do koncovky vložíme na doraz LED profil a ujistíme se že je vrch LED profilu nasazený nad výstupky v koncovce.

Z LED pásku postupně sejmeme krycí folii a vlepíme ho do profilu.

Už stačí jen vložit difuzor a osvětlení zapojit.

Zapojení LED osvětlení

Nejprve se ujistíme, že je tiskárna vypnuta a odpojena od sítě, následně rozpojíme konektor mezi tiskárnou a napájecím zdrojem. Povolíme dva šrouby, které drží napájecí droj ve svislém profilu.

Povolíme a vytáhneme dva šrouby, které drží černý kryt na napájecím zdroji a sejmeme ho.

Ze svorkovnice napájecího zdroje vyšroubujeme šrouby svorek +V a -V. Protáhneme napájecí kabel od osvětlení otvorem v černém krytu zdroje a vodič s červeným pruhem přišroubujeme na svorku +V, černý vodič na svorku -V. Poté znovu přišroubujeme černý kryt zdroje.

Pravou koncovku s LED profilem a napájecím kabelem nástrčíme z boku do horního profilu tiskárny a napájecí kabel povedeme drážkou ve svislém profilu tiskárny. Přes kabel přiložíme napájecí zdroj a opětovně ho přišroubujeme.

Už stačí jen osvětlení zajistit levou koncovkou (bez kabelu) nasunutím do levého boku horního profilu tiskárny a zároveň do ní nasadit i LED profil, ujistit se, že je vrch LED profilu je nasazený nad výstupky v levé koncovce.